Thủ Đô : Cape Town ( Lập pháp ),Pretoria ( Hành pháp ),Bloemfontein ( Tư pháp ) Diện tích : 1.219.912 Km2 Dân số ...

Thủ Đô : Cairo Diện tích : 1.001 .450 Km2 Dân số : 77.505.756 ( năm 1998 ) Mật độ : 77 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Washington, D.C. Diện tích : 9.631.418 Km2 Dân số : 297.883.322 ( năm 2000 ) Mật độ : 32 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Canberra Diện tích : 7.686.850 Km2 Dân số : 18.972.350 Mật độ : 2 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Đôla ...

Thủ Đô : Tokyo Diện tích : 377.835 Km2 Dân số : 127.417.244 ( Năm 2005 ) Mật độ : 337 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Yên ...

Thủ Đô : Manila Diện tích : 300.000 Km2 Dân số : 76.498.735 ( năm 2000 ) Mật độ : 276 người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Peso ( PHP )

Thủ Đô : Naypyidaw Diện tích : 678.500 Km2 Dân số : 54.000.000 ( năm 2004 ) Mật độ : 67 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Kayat ( K, MMK)

Thủ Đô : Viêng Chăn Diện tích : 236.800 Km2 Dân số : 5.635.967 ( năm 2002 ) Mật độ : 24 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Kíp ...

Thủ Đô : Jakarta Diện tích : 1.919.440 Km2 Dân số : 206.264.595 ( năm 2000 ) Mật độ : 126 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Rupiah ...

Thủ Đô : Seoul Diện tích : 99.392 Km2 Dân số : 48.422.644 ( năm 2005 ) Mật độ : 488 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Bandar Seri Begawan Diện tích : 5.765 Km2 Dân số : 332.844 ( năm 2001 ) Mật độ : 65 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Ringgit ...

Thủ Đô : Bắc Kinh Diện tích : 9.596.960Km2 Dân số : 1.298.847.624 ( năm 2000 ) Mật độ : 140 người/Km2 Đơn vị tiền tệ : ...

Diện tích : 1.103 Km2 Dân số : 6.943.600 ( năm 2005 ) Mật độ : 6.254 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Đôla Hồng kông ...

Thủ Đô : Kuala Lumpur Diện tích : 329.758 Km2 Dân số : 23.953.136 ( năm 2000 ) Mật độ : 78 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Ringgit ( ...

Thủ Đô : Singapore Diện tích : 692,7Km2 Dân số : 4.017.700 ( năm 2000 ) Mật độ : 6.389 người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Đôla ...

Thủ Đô : Bangkok Diện tích : 514.000 Km2 Dân số : 62.354.402 Mật độ : 127 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Bath ( THB )

Thủ Đô : Phnom penh Diện tích : 181.040 Km2 Dân số : 11.437.656 ( năm 1998 ) Mật độ : 74 Người/Km2 Đơn ...

Diện tích : 329 241 km2 Dân số : 80 902 400 người (nam 2003) Kinh tuyến: 1020 08’ - 1090 28’ Ðông Vi tuyến : 80 02’ - 230 23’ Bắc

Trung Tâm Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang
Chi Nhánh Du Lịch Lữ Hành Phú Quốc
Chi nhánh Du Lịch Lữ Hành Tp.Hồ Chí Minh
Công Ty Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang