Thủ Đô : Cape Town ( Lập pháp ),Pretoria ( Hành pháp ),Bloemfontein ( Tư pháp ) Diện tích : 1.219.912 Km2 Dân số ...

Thủ Đô : Cairo Diện tích : 1.001 .450 Km2 Dân số : 77.505.756 ( năm 1998 ) Mật độ : 77 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Washington, D.C. Diện tích : 9.631.418 Km2 Dân số : 297.883.322 ( năm 2000 ) Mật độ : 32 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Canberra Diện tích : 7.686.850 Km2 Dân số : 18.972.350 Mật độ : 2 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Đôla ...

Thủ Đô : Tokyo Diện tích : 377.835 Km2 Dân số : 127.417.244 ( Năm 2005 ) Mật độ : 337 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Yên ...

Thủ Đô : Seoul Diện tích : 99.392 Km2 Dân số : 48.422.644 ( năm 2005 ) Mật độ : 488 Người/Km2 Đơn vị tiền ...

Thủ Đô : Bắc Kinh Diện tích : 9.596.960Km2 Dân số : 1.298.847.624 ( năm 2000 ) Mật độ : 140 người/Km2 Đơn vị tiền tệ : ...

Diện tích : 1.103 Km2 Dân số : 6.943.600 ( năm 2005 ) Mật độ : 6.254 Người/Km2 Đơn vị tiền tệ : Đôla Hồng kông ...

Trung Tâm Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang
Chi Nhánh Du Lịch Lữ Hành Phú Quốc
Chi nhánh Du Lịch Lữ Hành Tp.Hồ Chí Minh
Công Ty Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang