Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc kế hoạch tổ chức Năm du lịch quốc gia tại một số địa phương giai đoạn 2012-2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.

Khai mạc năm Du lịch quốc gia tại Huế.
Theo đó, sẽ có sáu địa phương lần lượt chủ trì đăng cai tổ chức hoạt động này là Thừa Thiên - Huế (2012), Hải Phòng (2013), Lâm Ðồng (2014), Thanh Hóa (2015), Kiên Giang (2016) và Lào Cai (2017). Chính phủ cũng lưu ý Bộ VH, TT và DL cần xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức sự kiện Năm du lịch theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch với phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại trong từng thời kỳ. Ðồng thời, công bố rộng rãi kế hoạch tổ chức Năm du lịch, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương đăng cai tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, thiết thực.
Khởi động từ năm 2003, Năm du lịch quốc gia đã lần lượt được tổ chức tại các địa phương: Quảng Ninh, Ðiện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội. Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hoạt động này vẫn mang tính hành chính, là sự kiện do Nhà nước tổ chức chứ chưa tạo được sức hút mạnh mẽ để huy động nguồn lực xã hội hóa, và sức hấp dẫn với du khách quốc tế chưa cao.

NhanDan Online


Lượt xem: 3128

Chưa có ý kiến phản hồi

Họ tên
Tiêu đề gởi
Nội dung
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Trung Tâm Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang
Chi Nhánh Du Lịch Lữ Hành Phú Quốc
Chi nhánh Du Lịch Lữ Hành Tp.Hồ Chí Minh
Công Ty Du Lịch Lữ Hành Kiên Giang